1 Timoteus 2:4 Arminiolaiselle

Avain tähän jakeeseen on asiayhteys:

”Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä on yksi Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa.” 1. Tim. 2:1-6.

Ensimmäinen ”kaikkien ihmisten” fraasi ilmestyy jakeessa 1, ja sen merkitys on yksiselitteinen. Paavali ei ohjeista Timoteusta aloittamaan loputtomia rukous-kokouksia joissa Efesolaisten puhelinluettelo avataan, jonka jälkeen näiden henkilöiden edestä aloitettaisiin rukoilemaan järjestyksessä. Lauseen seuraava fraasi: ”kuningasten ja kaiken esivallan puolesta.” selittää Paavalin todellisen tarkoituksen. Miksi Paavali antaisi tällaisen ohjeistuksen?

Meidän täytyy muistaa, että aikaiset kristityt olivat vainottuja henkilöitä ja tavallisesti vainot tulivat niiden toimesta, jotka olivat valta-asemassa. On hyvin ymmärrettävää miksi Apostolin kuuluisi antaa käsky rukoilla niiden edestä jotka käyttävät valtaansa ja voimaansa kristittyjen vainoamiseen.
Mitenkä lokeroisimme kuninkaat ja kaiken esivallan? Ne ovat eräänlaisia ihmisiä, jonkin sorttisia ihmisiä. Paavali usein puhuu ”kaikista ihmisistä” tällä tavalla. Esimerkiksi, Kirje Tiitukselle luku 2:11, jossa Paavali puhuu Jumalan armosta, joka on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Hän selkeästi tarkoittaa kaiken sorttisia ihmisiä, sillä asiayhteys ennen ja jälkeen puhuu erilaisista ihmisistä. Paavali puhuu vanhoista miehistä (jae. 2), vanhoista naisista (jae. 3), nuoremmista naisista (jae. 4), nuorista miehistä (jae. 6), palvelijoista (jakeet 9-10), ja esivalloista (3:1). Kukaan ei ehdottaisi Paavalin puhuvan joka ikisestä vanhasta miehestä, naisesta jne.; hän puhuu    -laisista ihmisistä. Niin myös kuninkaat ja esivallat ovat yleisiä ihmisluokkia.

Saman kaltainen fraasin käyttäminen löydetään muualla Paavalin kirjoituksissa, kuten Tiitus 3:2:

”etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä, ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan.”

Voimme nähdä, että Paavalin lähettämisessä, tätä fraasia käytetään samalla tavalla niin, että sitä ei voida tehdä universaaliksi yksilötasolla:

”sillä sinä olet oleva hänen todistajansa kaikkien ihmisten edessä, sen todistaja, mitä olet nähnyt ja kuullut.” Apos. 22:15.

Paavali ei ajattellut näiden sanojen tarkoittavan, että hän todistaisi Kristuksesta joka ikiselle yksilölle tällä planeetalla. Sen sijaan, hän varmasti ymmärsi tämän tarkoittavan kaikenkaltaisia ja lajisia ihmisiä. Myös, vastustus Paavalia vastaan kuului näin: hän ”opettaa kaikkia ihmisiä meidän kansaamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan.” Apos. 21:28.
Paavali puhuu laisista ihmisistä muualla:

”Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Kol. 3:11

”Ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.” Gal. 3:28.

On siis täydellisen johdonmukaista välittömässä ja laajemmassa asiayhteydessä Paavalin kirjoituksissa huomata tämän fraasin ”kaikkien ihmisten” käyttö yleisessä muodossa.

Palaten 1 Timoteus 2, Paavali esittää rukouksien antamisen kaikenlaisille ihmisille olevan hyvää ja otollista Jumalan edessä, joka tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan ja tuntevan totuuden. Jos olemme johdonmukaisia edeltävän ja seuraavan asiayhteyden kanssa, näemme ”kaikkien ihmisten” tässä (jae 4), niin kuin edellisissäkin jakeissa: kaiken sorttisina ihmisinä, joko kuninkaita tai esivallassa olevia (kyllä, Jumala pelastaa jopa niitä, jotka vainoavat kristittyjä, fakta jonka Paavali tiesi aivan liian hyvin). On kuitenkin enemmän syitä sille, että Paavali tarkoittaa tätä.
Yleisesti arminiolaiset erottavat jakeen 4 sitä seuraavista kahdesta jakeesta. Tämä on välttämätöntä, sillä ne kysymykset, joita heiltä voidaan kysyä perustuen jakeisiin 5 ja 6, ovat painavia. Jae 5 aloittaa sanalla ”sillä”, luoden yhteyden sen lausunnan kanssa, joka on jakeissa 3-4, ja sen selityksen kanssa, joka on jakeissa 5-6. Miksi kristittyjen kuuluisi rukoilla, että kaikki ihmiset, mukaan lukien kuninkaat ja esivallat, pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden? Siksi, koska on “vain” yksi pelastuksen tie, ja ilman tietoa totuudesta kukaan ei voi pelastua. Paavali selittää: ”Sillä on yksi Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä.” Tämä vie meidät heti keskusteluun sovituksesta, mutta nyt muutama pointti täytyy tehdä.
Ensiksikin, jos henkilö ottaa ”kaikkien ihmisten” jakeessa 4 tarkoittavan ”kaikkia yksittäisiä ihmisiä”, eikö silloin seuraa se, että Kristuksen täytyy olla välimies kaikille yksittäisille ihmisille? Jos joku sanoo, ”Kyllä, Kristus toimii välimiehenä jokaisen henkilön edestä” eikö silloin seuraa se, että Kristus epäonnistuu välimiehenä olemisessa joka kerta kun ihminen kieltää Hänen työnsä, omalla kaikkivaltiaalla vapaalla tahdollaan? Toivon vain, ettei yksikään kristitty oppinut ikinä esitä tällaista ajatusta, sillä jokainen joka on vähänkään ollut tekemisissä sovituksen, välimiehen, ja esirukouksen suhteen kanssa Hebrealaiskirjeessä, tietää varsin hyvin, että tällainen ajattelu kääntää luvut 7-10 päälaelleen.

Raamatullisessa teologiassa on paljon johdonmukaisempaa myöntää, että Kristus esi-rukoilee omiensa edestä (Joh. 17) ja täydellisesti pelastaa heidät, kuin on ajatella Kristuksen toimivan välimiehenä kaikkien yksilöiden edestä (ja epäonnistua).

Toinen pointti on lähellä edellistä: maksu jonka Kristus antaa Hänen itse-uhrautumisessaan on joko pelastava (riittävä) maksu tai ei-pelastava (ei-riittävä) maksu. Raamattu tekee selväksi edeltävän olevan ainoa oikea vaihtoehto. Jos tämä on annettu joka ikisen yksilön edestä, silloin välttämättömästi kaikki ihmiset pelastuvat. Näemme kuitenkin jälleen, että on johdonmukaisempaa ja uskollisempaa hyväksyä fraasin ”kaikkien ihmisten” ja ”kaikkien” omaavan yhden ja saman merkityksen koko luvussa. Kun katsomme selkeitä lausuntoja Raamatussa koskien Kristuksen ristin-työn todellista tarkoitusta ja tulosta, näemme ettei ole muuta johdonmukaista tapaa tulkita 1 Tim. 2:4, kuin, että se puhuu kaiken sorttisista ihmisistä. Jumala ei katso kansallisuutta, olit juutalainen tai pakana, tämä ei vaikuta siihen, että Jumala on valinnut omansa kaikista kansoista, ja kaikista asemista.
Pakanalliset ymmärrykset ihmisen vapaasta tahdosta sekoitettuna hengellisellä ylpeydellä kuitenkin johtavat jopa kristittyjä ajattelemaan, että Jumalan armo, Jumalan tarkoitus, Jumalan suunnitelma, ja Jumalan rakkaus on tehty joidenkin kohdalla tyhjäksi, tämän langenneen olennon kaikkivaltiaan vapaan tahdon toimesta. Ei onneksi Raamatussa.

“Katso, minä olen Herra, kaiken lihan Jumala; onko minulle mitään mahdotonta?” Jeremia 32:27

“Minä tiedän, että sinä voit kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa.” Job 42:2

“Kaiken on Herra tehnyt määrätarkoitukseen, niinpä jumalattomankin onnettomuuden päivän varalle.” San. 16:4

“Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” Joh. 6:36-37

“Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.” Joh. 10:26-27

“Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun – ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun – ja minä olen kirkastettu heissä.” Joh. 17:9-10

“Kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee, sekä taivaassa että maassa, merissä ja kaikissa syvyyksissä;” Psalmi 135:6

“Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, 
että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen.” Efe. 1:11-12

“Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut… Kuka voi syyttää Jumalan valittuja?” Room. 8:29-30, 34

“Sinä kaiketi sanot minulle: “Miksi hän sitten vielä soimaa? Sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa?” Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen: “Miksi minusta tällaisen teit?” Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?” Room. 9:19-21

“Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. 
Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo.” Room. 11:5-6

“Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkeinpyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Heb. 9:12

“ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: “Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista” Ilm. 5:9

“He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.” Ilm. 17:14

Calvin_City_Council_15491-300x191

(Jos joku nyt aloitti ajattelemaan enemmän tämän jakeen osalta, niin laita James WhitenThe Potter’s Freedom” tilaukseen. Siinä käsitellään arminiolaisten lempijakeita laajemmin, kuten myös tehdään keissi Jumalan vapaudelle).

One thought on “1 Timoteus 2:4 Arminiolaiselle

  1. Pingback: Mitä Raamattu sanoo pelastuksesta? Vastaus Kari Hämäläiselle – Reformoitu Baptisti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s