Evankeliumi mormonille

Eilen junassa kohtasin kaksi mormoni ystävää, joiden kanssa vaihdoin sanoja koskien evankeliumia. Keskustelumme jäi lyhyeksi heidän jäädessään aikaisemmalla asemalla, mutta rukoilen, että Jumala vetäisi heitä raamatun todistuksen kautta totuuteen. Nämä nuoret miehet olivat vilpittömästi uskossa siihen mitä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko opettaa. Vilpittömyys ei kuitenkaan ole totuuden mittapuu. Mormonit usein sanovat, että he ovat kristittyjä. Heidän kirkon nimikin on ”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko”. Tullessamme evankeliumiin, minulla ei ole mielessäni mormonien alusvaatteet, ymmärrys kahvista ja teestä jne. Kyse on jostain syvemmästä. Kyse on siitä mitä Jumalaa me ylistämme? Kuka Jumala on? Miten tulen tuntemaan Jumalaan?

Joseph Smith ei ollut Jumalan profeetta
Mormonismi alkoi valheella ja tämä valhe oli, että Taivaallinen Isä tuli Joseph Smithin luokse ja kertoi hänelle, että hänen ei kuulunut liittyä mihinkään kirkkoon, sillä ne kaikki olivat väärässä. Kaikki tunnustukset olivat kauhistus ja kristityt olivat korruptoituneet. Joseph Smith kertoi maailmalle, että kristitty kirkko oli langennut pois ja se täytyi eheyttää. Tämä on valhe. Se on valhe, sillä noin 2000-vuotta ennen kuin Joseph tuli esille ilmestyksensä kanssa, Jumala oli jo sanonut, että Hän rakentaisi seurakuntansa ja helvetin portit eivät sitä voittaisi (Matt. 16:18). Juudaksen kirje jae 3 käskee meitä: ”kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan (lopullisesti) on pyhille annettu.” Vanhan Testamentin lupaus oli, että Messias tulisi ja Hänellä olisi valtakunta, joka ei ikinä tuhoutuisi: ”Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.” Dan. 7:14. Jeesus tuli ja toi tämän valtakunnan. Johannes Kastaja sanoi, että: “Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi” Mar. 1:15. Raamattu todistaa, että Messias on istutettu valtaistuimelle ja Hän on kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra – Hän toi valtakunnan. Joseph Smith tuli satoja vuosia liian myöhässä oikeuttaakseen sanomansa.

On vain yksi Jumala
Raamattu sanoo: ”Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule.” Jesaja 43:10. ”Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa.”  Jesaja 44:6. ”Onko muuta Jumalaa kuin minä? Ei ole muuta pelastuskalliota, minä en ketään tunne.” Jesaja 44:8. Kaikkea tätä vastaan Joseph tuli “ilmestyksen” kanssa King Follett saarnassa ja sanoi, että “me olemme kuvitelleet ja olettaneet, että Jumala oli Jumala kaikesta ikuisuudesta. Minä kumoan tuon idean ja otan pois peitteen, niin että te voitte nähdä. Meidän kuuluu opetella olemaan itse Jumalia ja kuninkaita ja pappeja Jumalalle samoin kuin kaikki Jumalat ovat tehneet ennen meitä.”
Tämä menee kaikkea sitä vastaan mitä Raamattu sanoo Jumalasta. Hän on ainoa Jumala. 5. Moos. 6:4: ”Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.
Raamattu opettaa selkeästi, että Jumala on yksi. Raamattu opettaa yhtä selkeästi, että tämä yksi Jumala on iankaikkisesti olemassa kolmessa persoonassa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Johanneksen evankeliumi 1:1,3: ”Alussa oli Sana (Jeesus), ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala… Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.” Jeesus on Jumala ja tuli lihaksi: ”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Joh. 1:14. Jeesusta ei ole luotu. Hän ei ole Jumalan ja Hänen vaimonsa jälkeläinen, niin kuin mormonismi opettaa. Hän ei ole Luciferin veli, vaan tämän luoja: ”Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa.” Kol. 1:16. Tämä sisältää Luciferin.

Kaikesta samankaltaisesta terminologiasta huolimatta mormonismi opettaa toista Kristusta – Kristusta joka ei voi pelastaa sinua. Jeesus sanoi: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14:6. Hän on ainut tie saada rauha Jumalan kanssa. Mormonismi opettaa, että evankeliumin lain ja periaatteiden noudattamisen kautta me voimme siirtyä uudelle tasolle ollaksemme myöhemmin jonkin planeetan jumala tai jumalatar. Raamattu opettaa kuitenkin, että on vain yksi Jumala ja meistä ei ikinä tule jumalia.

Miten voimme tuntea Jumalan pelastajana?
Miten me voimme tuntea Jumalan? Miten voimme seistä Jumalan edessä? Roomalaiskirje 3:10 sanoo: “Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan.” Ei ole ketään joka etsii Jumalaa, ei ketään joka ymmärtää. Paavali sanoo myöhemmin: ”ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.” Room. 3:28. Miksi? Sillä laki voi vain paljastaa syntisyytemme ja se sulkee suumme (Room. 1:18-3:20). Mikä siis on meidän toivomme jos ansaitsemme kuoleman ja Jumalan viha lepää päällämme? Missä on toivomme? Evankeliumin sanomassa on toivomme.
Jeesus on Jumala lihassa ja Hän meni ristille ottaakseen Jumalan vihan ja täyden rangaistuksen hänen lampaidensa edestä (Joh. 10) niin, että tätä vihaa ei olisi heille enää jäljellä. Hän oli täydellisesti kuuliainen Jumalan laille ja kuitenkin Hän kuoli kuoleman, jonka me ansaitsimme. Hänet haudattiin ja Hän nousi ylös kuolleista. Tämä ei tapahtunut, jotta sinä voisit pelastua Hänen tekojensa + sinun tekojesi kautta, joiden Raamattu sanoo olevan kuin tahrattu vaate (Jes. 64:6).
Raamattu sanoo kaikille niille, jotka pyrkivät tulemaan vanhurskaaksi lain kautta: ”Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.” Gal. 5:4. Mormonien Kirjassa (2 Nefi 25:23) sanotaan: ”armosta me pelastumme kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä.” vertaa tätä Raamatun Sanaan: ”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.Efe. 2:8-9. Pelastus on yksin Jumalan armosta. Yksin uskon kautta ilman lain tekoja. Raamattu opettaa, että jos pyrit saavuttamaan pelastuksen tekojen kautta, olet velvollinen pitämään koko lain täydellisesti: ”Ne taas, jotka luottavat lain noudattamiseen, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu: “Kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee.” Gal. 3:10.

Evankeliumin kauneus mormonille, jonka silmät ja korvat Jumala avaa on se, että Kristus tuli kiroukseksi omiensa edestä. Hän antaa heille vanhurskauden, joka ei ole heidän omansa, vaan Kristuksen. Tämä on ainut vanhurskaus, joka voi kestää Jumalan edessä – Kristuksen vanhurskaus. Jokaisen mormonin täytyy kuulla mitä Paavali sanoo filippiläiskirjeessä, kun hän puhuu siitä kuinka hän ennen pyrki saavuttamaan vanhurskauden lain kautta: ”Minut on kahdeksantena päivänä ympärileikattu, olen syntyperäinen israelilainen, Benjaminin heimoa, heprealainen heprealaisista vanhemmista. Lain noudattajana olin fariseus, intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa, lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa, lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo.” Fil. 3:5-9.

Yksin uskon kautta Kristukseen sinä saat lahjaksi Kristuksen vanhurskauden Jumalalta. Hän antaa tämän ilman lain tekoja (Room. 4:5). Vain Jeesuksen vanhurskauteen puettuna voit seistä Jumalan edessä, sillä vain täydellinen vanhurskaus kelpaa Jumalalle. Mormonismin uskon artikkeleissa (1:3) sanotaan, että pelastus on mahdollista Kristuksen sovituksen kautta + kuuliaisuudesta evankeliumin laille ja periaatteille. Kaikesta kristillisestä kielenkäytöstä huolimatta mormonismi kantaa kuoleman viestiä, ei elämän viestiä.

Evankeliumin kutsu mormonille ei ole, että me haluamme sinun menettävän uskon. Ei ole kyse siitä, että me tahdomme sinun menettävän jumalan. Me tahdomme sinun tuntevan yhden todellisen ja ainoan Jumalan. Me tahdomme, että sinulla on rauha tämän ainoan elävän Jumalan kanssa, iankaikkisen Kristuksen kautta. Sen ainoan Kristuksen kautta, joka on Alku ja Loppu (Ilm. 22:13) ja sama eilen, tänään ja iankaikkisesti (Hep. 13:8). Jumala käskee sinua kääntymään synneistäsi ja uskomaan Häneen. Raamattu sanoo: Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele Poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään.” Joh. 3:36; ”Totisesti, totisesti: se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään.” Joh. 5:24.

Jumala on evankeliumi. Tule Hänen luokseen ja luota yksin Häneen pelastukseksesi. Vain uskon kautta Raamatun Kristukseen, me saamme iankaikkisen elämän. Tule Hänen valtakuntaansa. Rukoilen, että Jumala soisi sinulle uskon ja parannuksen.

What is the Gospel of Jesus Christ

One thought on “Evankeliumi mormonille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s