14 askelta saarnan valmistamiseen

Alla olevien neuvojen on tarkoitus kannustaa sinua ottamaan Jumalan Sana tosissaan niin, että voit hyvällä omallatunnolla selittää ihmisille sen, mitä Jumala on tarkoittanut heille viestiä. Tarkoitus on antaa yleiset periaatteet saarnan/opetuksen valmistamiselle.  Nämä askeleet eivät niinkään ole sääntöjä tulkinnalle (hermeneutiikka), kuin yleisiä neuvoja joiden avulla vältytään yleisimmiltä virheiltä. Lisää “sääntöjä” vaaditaan esim. profetaallisten tekstien kanssa.

1 Rukoile. Muista, että Sanan opettaminen on ylistyksen korkein muoto. Kun Raamattu puhuu, Jumala puhuu. ”Veljeni älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.” 3:1. Lähtökohta uskollisen saarnan valmistamiselle on nöyrä sydän Jumalan edessä, joka tiedostaa, että minun ainoa tehtäväni on toimia suukappaleena sille mitä Jumala on tarkoittanut Sanansa kautta viestiä ja ainoastaan sille, mitä Jumala on tarkoittanut Sanansa kautta viestiä. Rukoile, että Jumala varjelisi sydämesi hengelliseltä ylpeydeltä niin, että olet valmis luopumaan kaikesta ennen oppimastasi, jos se on ristiriidassa Sanan kanssa.

2 Lue koko luku tai jakso tarkasti ja useammin kuin kerran niin, että selkeä kokonaiskuva, yksittäiset jakeet ja sanat jäävät vahvasti mieleen. Näin aikaisessa vaiheessa ei kannata käyttää kommentaareja, mutta Study Biblen (esim. Reformation Study Bible, ESV Study Bible, MacArthur Study Bible) käyttäminen on hyvä apu tekstin teeman tunnistamiseen. Oletus on, että kun aloitat saarnaamaan raamatun kirjaa läpi, olet jo ennalta käyttänyt aikaa oppiaksesi tämän kirjan pintapuolisesti. Tämä on erittäin tärkeää, jos saarnaatkin ”aiheellisesti” eli et käykään koko kirjaa läpi, sillä muuten olet erittäin altis ottamaan kyseiset jakeet ulos asiayhteydestä ja siten vaikka sanomasi olisikin totta, kyseinen teksti ei ole tarkoitettu kommunikoimaan sanomaasi.

Kysy – mitä on tapahtumassa? Mikä on tekstin selkeä tapahtuma tai teema? Kuka tekee mitä? Minkä puolesta argumentoidaan? Mitä vastaan argumentoidaan? Mikä sallitaan? Mikä kielletään? Mitä historiallisia tapahtumia kuvaillaan?

Kysy – Mikä on yleinen asiayhteys? Historiallinen ja olosuhteellinen asiayhteys täytyy huomioida. Asiayhteys auttaa selittämään asenteita ja tapahtumia paljasten esim. oliko jokin teko oikeutettu vai ei. Asiayhteyden tunnistaminen auttaa huomattavasti ymmärtämään esim. valitus psalmeja.

Selvitä paikka ja aika. Tämä kuuluu tietyllä tavalla asiayhteyden selvittämiseen, mutta ansaitsee erillisen muistutuksen. Paikkojen ja aikojen ei kuulu saada liikaa aikaa saarnassa, eikä niiden tarvitse päästä jokaiseen saarnaan, mutta Sanan opettajan on hyvä tietää missä ja milloin asiat tapahtuivat. (Joskus paikan ja ajan selvittäminen on erittäin mielenkiintoista ja avaa paljon uutta itselle. Esim. Exoduksen päiväys vuodelle 1446 eKr. vuoden 1264 eKr. sijasta tuo mukanaan paljon mielenkiintoista lisämaustetta koskien kyseisen ajan Faraoita, poliittisia taisteluita jne.)

Vertaa kirjoituksia. 1 Kor. 2:13 sääntö pätee saarnan valmistamiseen. Hyvä työkalu vastaavien jakeiden löytämiselle on TSK (Treasury of Scripture Knowledge). On sanomattakin selvää, että opettamasi jakeet eivät ole ristiriidassa muun Sanan kanssa ja täten on tärkeää, että varmistat ajatuksesi muun raamatun ilmoituksen valossa. Jos jokin jae vaikuttaa epäselvältä, tulkitset epäselvän selvän valossa. Raamattu tulkitsee raamattua. Esim. Tulkintamme tuomareista Tuomarien kirjassa täytyy olla sopusoinnussa Heprealaiskirjeen luvun 11 kanssa, joka kertoo, että tuomarit olivat hengellisiä ja uskollisia henkilöitä, jotka ymmärsivät, että pelastaja tulisi tulevaisuudessa. Surullista on, että monet modernit kommentoijat sivuuttavat täysin UT:n kommentit VT:stä siten tehden esimerkiksi Simsonista kaikkea muuta kuin hengellisen.

Kysy tekstiltä kysymyksiä. Haasta kirjoittajan ajatukset. Kysy, että jos tämä on totta niin entä sitten tämä? Kysy miksi? Kysy miten? Aavista mahdolliset vastaväitteet kuulijoilta ja mieti vastaus valmiiksi niin, että voit kumota sen saarnapöntöstä. Tällöin sinun ei tarvitse antaa vastausta käytävällä tai parkkipaikalla. Paavali itse aavisti vastaanväittäjien vastalauseet ja vääristelyt. Hän kysyi kysymyksiä joita hän tiesi saavansa ja vastasi niihin valmiiksi kirjeissään (Room. 6:1-2). Kysymällä kaikkia mahdollisia kysymyksiä tekstiltä rakennat itsellesi varmuuden siitä, että opettamasi kestää koettelun joka puolelta. Mikään ei ole niin mahtavaa kuin huomata yhä uudestaan ja uudestaan, että Jumalan Sana ei häviä yhtäkään taistelua, saati anna tilaa valheelle.

Identifioi avain sanat ja niiden merkitykset. Usein ne, jotka ovat hakoja kreikassa aiheellisesti varoittavat, että yksittäisten sanojen opettelu itsessään saattaa tehdä paljon haittaa, eikä yhdelle sanalle ole niin yksinkertaista löytää yhtä ja samaa merkitystä. Tästä huolimatta jotkin yksittäiset sanat ovat itsessään merkittäviä. Sanan merkityksen selvittäminen auttaa tajuamaan esim. minkä kaltaisesta ”pahasta” teksti puhuu. Onko kyseessä moraalinen paha vai vahinko ja haitta?

Etsi pastoraalista merkitystä. Room 15:4 kertoo meille, että kaikki mikä on ennen kirjoitettu, on tarkoitettu meille opiksi, lohdutukseksi ja toivoksi. 1 Kor. 10:1-12 (erityisesti jakeet 6 ja 11) ohjeistaa meitä identifioimaan esimerkkejä synnistä, kuuliattomuudesta, uskon puutteesta ja kompromisseista. Se myös ohjeistaa meitä keskittymään uskoon ja voittoon. Meidän kuuluu kohdella tekstiä niin kuin se olisi kirjoitettu erityisesti evankeliumin ajan seurakuntia varten opettamaan hengellisiä asioita. Israelin fyysiset ongelmat, synnit, rangaistukset, pelastumiset, voitot jne. ovat annetut meille varoitukseksi ja lohdutukseksi. Esim. Exodus on selkeä esikuva siitä, kuinka Jumala on vapauttanut meidät synnin orjuudesta ja on johtamassa meitä taivaan valtakuntaan. Meidän kuuluu identifioida esikuvat Kristuksesta ja hänen kärsimyksestä, armosta ja pelastuksesta.
2 Tim. 3:16 antaa meille lisää lähtöoletuksia, joiden kanssa tutkimme tekstiä. Jokainen kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja Meidän kuuluu siis kysyä, onko tekstissä oppi koskien Jumalaa, ihmistä vai seurakuntaa? Onko siinä nuhde? Onko siinä neuvo kasvamiseen vanhurskaudessa? Asettaako se meille velvollisuuden? Onko siinä kulttuurista riippumaton käsky seurakunta järjestykselle ja metodeille?
Kaikki edellä mainitut merkitykset koskettavat jokaista kristittyä ja antavat sovelluksen jokaiselle kristitylle. Sinun ei tarvitse väkisin etsiä yhtä erityistä sovellusta. Minkä takia? Koska monista kuulijoista tämä sovellus koskee vain muutamia. Meidän tehtävämme on ainoastaan selittää teksti mahdollisimman selvästi, antaa sovellus joka koskee kaikkia ja Pyhä Henki vaikuttaa, kun Hän tahtoo, ihmisten sydämissä sen, miten heidän kuuluu tämän valossa toimia tarkemmin.

10 Identifioi pääaihe. Kun kerran teksti on koluttu perinpohjaisesti läpi ja pastoraalista merkitystä on etsitty, on aika kirjoittaa saarnan pääpointti. Muista, että tekstin pääpointti on myös saarnasi pääpointti, ei ikinä toisinpäin. Onko kyse pelastuksesta, uskovien synnistä, uskosta vai rohkaisusta jne.? On tärkeää, että saarna rakennetaan yhden pääpointin ympärille, jotta voit tehdä kuulijoille selväksi mistä kyseinen raamatunpaikka ensisijaisesti puhuu.

11 Kirjoita saarnan luonnos. Vedä ranskalaisilla viivoilla pääaiheen alle sisältyvät sivupointit jne. Suunnittele missä kohtaa saarnaa otat minkäkin asian esille. Mikä on introsi? Kuinka pitkä se on? Onko sen pituus hyvässä suhteessa pääasiaan ja lopetukseen? Ajattele, että introsi on kuin kuisti josta astutaan pian talon sisälle. Tämä menee jo enemmän sen puolelle, miten saarnata tehokkaasti, mutta on hyvä kirjoittaa itselleen ylös arvioitu aika, että et vietä liikaa aikaa siellä missä sitä ei pidä viettää.

12 Lue kommentaareja ja kuuntele saarnoja. Aikaisemmissa vaiheissa kommentaarien ja muiden apujen käyttäminen on minimisoitu sen tähden, että et automaattisesti menisi tekstiin vain toisten silmillä. Tässä vaiheessa on kuitenkin hyvä ottaa kommentaarit joihin luotat esille. Esim. käydessämme roomalaiskirjettä läpi minulla on 5 vakio kommentaaria joiden puoleen käännyn (William Hendriksen, Robert Haldane, Charles Hodge, John Calvin, D. Martyn Lloyd-Jones) ja tämän lisäksi kuuntelen kyseisten jakeiden opetukset luotettavilta saarnaajilta kuten John MacArthur, R. C. Sproul, Steve Lawson, Sinclair Ferguson. Näin minulle usein paljastuu, jos olen jättänyt jonkin asian huomioimatta. Jos jokainen henkilö on eri mieltä kanssani todennäköisyydet ovat, että minä olet väärässä. Raamatussa ei ole mitään uutta ja jos olisin ensimmäinen, joka on tullut tämän tulkinnan kanssa (esim. UPP)esille voin todeta olevani erehtynyt.

13 Kirjoita saarnan käsikirjoitus ja aloita kriittinen tarkastus.
– Onko saarna ainoastaan pintapuolinen eikä mene syvälle?
– Onko sovellus realistinen ja tekstiä kunnioittava?
– Pysynkö minä tekstissä vai karkaanko siitä pois?
– Olenko tuonut saarnani koskettamaan aina tätä yhtä ja samaa ongelmaa, eli katsoinko tätä tekstiä tiettyjen lasien kautta voidakseni ottaa jälleen kantaa tähän yhteen asiaan?
– Onko saarna hyvin järjestetty?
– Olenko purkanut hienot termit jokaisen ihmisen ymmärrettävälle tasolle kuitenkaan loukkaamatta heidän älykkyyttä?
– Onko saarnassani liian paljon asiaa niin, että mitään ei jää käteen?
– Kirkastaako saarnani Kristusta?
– Olenko aloittanut raamatusta, pysynyt raamatussa ja lopettanut raamatussa?
– Onko minulla puhdas omatunto siitä mitä olen kirjoittanut tietäen, että tulen saarnaamaan totuutta?
Nämä kaikki ovat kysymyksiä joita meidän kuuluu kysyä.

14 Rukoile kiittäen. Spurgeon saarnatessa psalmista 10:17 sanoi: ”Jos Jumalalla on ollut riittävästi rakkautta valmistaa sinun sydämesi rukoilemaan, Hänellä on riittävästi armoa antaa sinulle siunaus. Ajattele Jumalan totuudenmukaisuutta, uskollisuutta ja hyvyyttä ja sinä näet, että ei ole mahdollista, että Hän opettaisi henkilöä rukoilemaan siunausta jota Hän ei anna. En voi kuvitella kenenkään teistä härnäävän lastaan siten, että herättäisitte hänessä halun, jota ette kuitenkaan aio tyydyttää. Löydät halun sydämestäsi, jonka Jumala laittoi sinne. Hänen kunniansa ja majesteettisuutensa tähden, Hänen täytyy kuulla sinua.” Voit luottaa siihen, että Jumala siunaa uskollisen Sanan julistamisen. Tätä ei mitata kehuissa ja kävijämäärissä, usein päinvastoin, mutta se ilo ja rauha ja puhdas omatunto jonka saamme, kun tiedämme olleemme uskollisia, on tätä kaikkea arvokkaampaa (2 Tim. 4:1-7). Sinun tehtäväsi saarnaajana on huolehtia opetuksen syvyydestä, Jumalan tehtävä on huolehtia sen vaikutuksesta ja laajuudesta hänen hyvän tahtonsa mukaan.

Hyödyllistä materiaalia saarnaamisen parantamiseksi

Interpreting the Bible (Not like any other book) – Peter Masters

Preaching & Preachers – D. Martyn Lloyd-Jones

Mechanics of Expository Preaching – Dr. Steven Lawson (13 opetusta, kysymyksiä ja vastauksia)

 

Fundamentals of Expository Preaching – Dr. John MacArthur & Dr. Steven Lawson (10 opetusta)

 

A Practical Process for Sequential Exposition – Dr. Tom Pennington (24 opetusta)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s