Esivallasta ja kuolemantuomiosta

Henkilö a murhaa henkilön b. Mitä tästä pitäisi seurata? Vastaukset ovat hyvin erilaisia eri maissa. Ruotsissa rangaistus saattaa olla kahdeksan vuotta vankilassa. Norjassa voidaan yleisesti ottaen tuomita enintään 21 vuotta vankeutta. Suomessa kaikkien murhan kriteerien täyttyessä voidaan langettaa elinkautinen, mutta tästä on mahdollisuus päästä ehdonalaiseen 12 vuoden jälkeen. Ihmiselämä maksaa siis maasta ja tuomareista riippuen jossakin vähemmän ja jossakin enemmän.

Mitä raamatullinen kristinusko on tästä mieltä? Kristillinen ihmisarvo käsitys on yksiselitteinen: ainoa oikeudenmukainen rangaistus murhasta on kuolema. Voit olla tästä erimieltä, mutta et voi sanoa mielipiteesi olevan raamatullinen. Anteeksi, mutta et vain voi. Annat tällöin väärän todistuksen Jumalasta ja hänen asettamastaan arvosta ihmisen elämälle.

Jumala määrää kuolemanrangaistuksen

”Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa.” (1. Moos. 9:6). Tuhottuaan kaikki ihmiset Nooaa ja tämän perhettä lukuun ottamatta Jumala teki liiton Nooan kanssa ja osa tätä liittoa on, että ihmiselämä täytyy pitää kunniassa. Jos joku julkeaa murhata ihmisen, joka on luotu jumalankuvaksi, ei murhaaja voi sovittaa tätä rikosta uhrille mitenkään. Kuolemantuomio on ainut oikeudenmukainen seuraus.

”Joka lyö ihmistä, niin että tämä kuolee, se rangaistakoon kuolemalla. Mutta jos hän ei ole tehnyt sitä murha-aikeessa, vaan Jumala on sallinut sen vahingon tapahtua hänen kätensä kautta, niin minä määrään sinulle paikan, johon hän voi paeta. Mutta jos joku menettelee niin rikollisesti lähimmäistänsä kohtaan, että tappaa hänet kavalasti, on sinun otettava hänet minun alttarinikin luota surmattavaksi.” (2 Moos. 21:12-14). Seuraavissa jakeissa kuolemanrangaistuksen ansaitsee myös ne, jotka pahoinpitelevät ja kiroavat isänsä tai äitinsä, joka kidnappaa ihmisen ja myy tämän orjaksi.

Tietyt synnit ihmisyyttä vastaan ansaitsevat kuoleman rangaistuksen Jumalan mukaan. Hävettäisikö sinua tällaiset lait Suomessa? Vai olisitko niistä ylpeä niin kuin jokaisen puhdasmielisen kuuluisi olla, sillä näin korkeasti Jumala puhuu laistaan: ”Noudattakaa ja seuratkaa niitä, sillä se on oleva teidän viisautenne ja ymmärryksenne kansojen silmissä. Kun he kuulevat kaikki nämä käskyt, sanovat he: ’Totisesti, viisas ja ymmärtäväinen kansa on tämä suuri kansa.’… Ja onko toista suurta kansaa, jolla on niin vanhurskaat käskyt ja säädökset, kuin on koko tämä laki, jonka minä tänä päivänä teille annan?

Jumalan laki on vanhurskas ja pyhä (Room. 7:12). Se on niin oikeudenmukainen että muiden kansojen pitäisi nähdä nämä lait ja ihmetellä sen viisautta ja vanhurskautta. Kun kuulen ”kristittyjen” puhuvan armosta ikään kuin se poistaisi lain (Jeesus tuomitsee tämän Matt. 5:19) kuulen vain: ”Minä vihaan Jumalan lakia. Se on ikävä, ärsyttävä, ongelmallinen.”

On raamatuntulkinnan alkeita tiedostaa, että Vanhan Testamentin laki on jaettu moraalilakiin, siviililakiin ja seremonialakiin. Seremonialaki on tehty tyhjäksi meidän osaltamme Kristuksessa, sillä Heprealaiskirje kertoo Jeesuksen olevan näiden seremoniallisten esikuvien täyttymys. Moraalinen laki sen sijaan, eli kymmenen käskyä on istutettu ihmisen sydämeen ja on universaali ja sitova kaikkina aikoina kaikissa paikoissa (Room. 2:14-16). Kristityt eivät ole tämän lain tuomitsevan vallan alla (Room. 6:14), mutta me olemme sen komentavan vallan alla (Room. 3:31, 6:1; Efe. 6:1-4; Hes. 36:26-27; Jer. 31:33). Siviililaki taas koski Israelia teokratiana ja tämän tähden seurakunta ei saa toimittaa kuolemanrangaistuksia, sillä se ei ole valtio. Siviililain yleiset säädökset, jotka ovat sidotut moraaliseen lakiin, ovat kuitenkin Jumalan asettamat kaikille esivalloille kaikissa ajoissa. Ihmisyyttä vastaan tehdyt rikokset ovat tänäänkin yhtä pahoja kuin tuhansia vuosia sitten.

On yksinkertaisesti laiskaa ja epärehellistä kiistää näiden kategorioiden olemassaolo. Jumala ei tuominnut muita kansoja tiettyjen kangasten käyttämisestä vaatteissa tai erilaisten ruokien syömisestä. Hän kuitenkin tuomitsi heidät verenvuodattamisesta, varkaudesta, haureudesta ja oikeuden polkemisesta. Miksi? Koska seremonialaki ei ollut moraalinen ja universaali, toisin kuin moraalilaki jonka rikkominen herättää Jumalan vihan riippumatta ajasta, paikasta tai kansasta. Jumala ei ole yhdessä paikassa asuva Jumala, vaan hänen silmänsä tähystävät jokaista ihmistä.

Uskon eräiden valheellisten uskomusten johtaneen monen ajattelemaan, että Jumala on kiinnostunut yksin sielujen pelastumisesta ja sen tähden hän ei ole kiinnostunut valtioista saati käske kristittyjä kutsumaan päättäjiänsä alistumaan Jumalan Sanalle. Raamatullinen uskomus seurakunnan ja esivallan eroon tarkoittaa monelle esivallan ja Jumalan eroa. Tämä on väärin. Jumala on asettanut sekä seurakunnan että esivallan ja vaatii molemmilta alistumista hänen tahtoonsa. Esivallalla on oma tehtävänsä Jumalan meille ilmoittamassa yleisessä tahdossaan ja se on rangaista pahantekijää että suojella viatonta:

”Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee.” (Room. 13:3-4).

Esivalta kantaa miekkaa ja sen täytyy käyttää tätä vanhurskaasti, jos ei niin Jumala tuomitsee tämän (Jes. 1:21-31). Tätä ennen Jumala on jo tuominnut kansan, sillä hän antoi heille jumalattomat johtajat rangaistukseksi. Kun ihminen keksii omat lakinsa, oikeus vääristyy välttämättömästi. Tämän tähden esim. raiskaajalle, joka saa uhrinsa raskaaksi ei vaadita kuolemantuomiota (niin paljon Jumala arvostaa naista, että hän asetti raiskauksesta kuolemantuomion), mutta tästä rikoksesta seuranneelle syyttömälle vauvalle se langetetaan heti.

Historian saatossa on kuitenkin todistettu useita maita, jotka ovat aikansa pitäneet vanhurskaita lakeja. Mutta tätä nähdäksemme täytyy kristittyjen puhua vanhurskauden ja oikeuden puolesta. Kristittyjen täytyy kohdata yhteiskuntansa jumalattomuus Jumalan Sanalla ja evankeliumilla, joka yksin voi muuttaa ihmisten sydämet. Näin useat kristityt toimivatkin. Todistamme tällä hetkellä esim. hienoa taistelua kristittyjen toimesta Arizonassa syntymättömien vauvojen puolesta, kutsuen päättäjiä rikollistamaan (kuolemanrangaistus) vauvojen murhan[1]. Mikä on ase? Hyvät uutiset ylösnousseesta ja hallitsevasta Jeesuksesta, jonka edessä jokaisen pitää polvistuvan, myös kuninkaiden  (Ps. 2).

Uusi Testamentti ei missään poista kuolemantuomiota. Paavalia kuulusteltaessa hän ei sanonut: ”Jos olen tehnyt jotakin mikä ansaitsee kuoleman, ei sillä ole merkitystä, sillä elämme uuden liiton aikana.” Hän sanoi: ”Vaan jos muuten olen rikkonut ja tehnyt jotakin, mikä ansaitsee kuoleman, en pyri pääsemään kuolemasta; mutta jos se, mistä nämä minua syyttävät, on perätöntä, niin ei kukaan voi luovuttaa minua heille. Minä vetoan keisariin.” (Apt. 25:11).

”Mutta eikö kaikki synti ansaitse kuoleman?” Kyllä. Iankaikkisen kuoleman. Kaikki synnit eivät kuitenkaan ole rikoksia, joiden rankaiseminen tässä ajassa ja paikassa on välttämätöntä yhteiskunnan hyväksi. Tämän tähden Jumala ei asettanut tuomiota murhaavasta ajatuksesta, mutta hän asetti tuomion toteutetusta murhasta. Lakia pitääkin osata käyttää oikein:

”Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan.” (1. Tim. 1:8-10).

Lopuksi, seurakunnan tehtävä on kutsua jokaista syntistä pelastukseen Jeesuksen Kristuksen ristintyön tähden. Kuolemantuomion saanut ryöväri pelastui viimeisellä hetkellään uskosta Jeesukseen. Rukoilkaamme, että Jumala armahtaisi kansaamme ja kääntäisi päättäjiemme sydämet hänen tahtoonsa: ”Kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat: hän taivuttaa sen, kunne tahtoo.” (San. 21:1).

[1] Voit seurata tätä taistoa Apologia Studios YouTube kanavalta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s