Jumalan selitys pelastuksestamme (Room. 8:28-30)

Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on …

Continue reading Jumalan selitys pelastuksestamme (Room. 8:28-30)

Christ is the end of the law to all who believe

  I prepared notes for a sermon principally to believers on Romans 10 verse 4, showing how Christ's work is both the termination and the fulfillment of the law. I tackle some false teachings concerning the law. I explain how this verse shows the end of all the symbols and ceremonies of the old order, …

Continue reading Christ is the end of the law to all who believe

Synti ei hallitse kristittyä (Room. 6:12-14)

ROOMALAISKIRJE LUKU 6:12-14 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille, älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Tullessamme näihin jakeisiin, koen tarpeelliseksi muistuttaa lukijaa …

Continue reading Synti ei hallitse kristittyä (Room. 6:12-14)

Kuollut synnille, elossa Jumalalle (Room. 6:11)

ROOMALAISKIRJE LUKU 6:11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Jae 11 ”Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.” Tämä on Apostolin ensimmäinen käsky roomalaiskirjeessä. Meidän kuuluu ”pitää” itseämme kuolleina synnille. Minkä tähden? Koska tämä on totuus. Sana λογίζεσθε tarkoittaa jonkin asian laskemista/punnitsemista. Meidän kuuluu tutkia sitä, …

Continue reading Kuollut synnille, elossa Jumalalle (Room. 6:11)

Uskovan liitto Kristuksen kanssa – osa 2 (Room. 6:5-10)

ROOMALAISKIRJE LUKU 6:5-10 Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me …

Continue reading Uskovan liitto Kristuksen kanssa – osa 2 (Room. 6:5-10)

Uskovan liitto Kristuksen kanssa

ROOMALAISKIRJE LUKU 6:3-4 Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman Jae 3 ”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, …

Continue reading Uskovan liitto Kristuksen kanssa

Voiko uudestisyntynyt elää synnissä? (Room. 6:1-2)

ROOMALAISKIRJE LUKU 6:1-2 Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?  Roomalaiskirjeen luvussa 6 Paavali ottaa aiheeksi antinomismin – vaarallisen vääristyksen evankeliumista. Antinomisti sanoo: ”Minut on pelastettu yksin armosta! Sen tähden minä saan elää nyt synnissä.” Apostoli osoittaa tässä luvussa …

Continue reading Voiko uudestisyntynyt elää synnissä? (Room. 6:1-2)

Roomalaiskirje luku 5:18-21

ROOMALAISKIRJE LUKU 5:18-21 Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi; sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti …

Continue reading Roomalaiskirje luku 5:18-21

Jeesus Kristus – Toinen Adam (Room. 5:15-17)

ROOMALAISKIRJE LUKU 5:15-17 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta …

Continue reading Jeesus Kristus – Toinen Adam (Room. 5:15-17)

Kuolema Adamissa – perisynti (Room. 5:12-14)

"Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet - sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole; kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka …

Continue reading Kuolema Adamissa – perisynti (Room. 5:12-14)